Hjem

Velkommen

Jeg hedder Karin Rønnebæk, er 40 år, uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2002 og autoriseret af Psykolognævnet  i 2009.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, som er en garant  for kvaliteten i mit arbejde. Jeg er underlagt  reglerne om tavshedspligt.

Jeg har en psykologpraksis i København på Vesterbro. Jeg har stor erfaring i samtaleforløb med mennesker, der har brug for at skabe forandringer i deres liv.

Det kan være mennesker der har brug for at få brudt med måder at tænke og handle på, som ikke længere virker efter planen.

Det kan være mennesker i krise, som har brug for støtte til at rejse sig og til at komme igang med dagen og fremtiden.

Du behøver ikke på forhånd at have defineret hvad du har brug for hjælp til. Du er velkommen til at tage dit kaos med til forsamtale og have et ønske om at få det bedre.

Jeg har pga. min erfaring som både som organisationspsykolog, behandler i det offentlige system og som privatpraktiserende psykolog viden inden for en lang række problemstillinger. Jeg varetager samtaleforløb indenfor følgende områder:

 • Angst
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Isolation/ social angst
 • Sorg, tab, savn og længsel
 • Brud i relationer; venskaber, kæreste og familie
 • Ensomhed
 • Alderdom
 • Konflikter, kriser og traumatiske oplevelser
 • Familieproblematikker, parforhold
 • Forældrerollen
 • Ungdomsproblemer
 • Forbrug og misbrug af rusmidler (specialiseret indenfor misbrug af hash og kokain)
 • Pårørende til misbrugere
 • Stres
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsløshed
 • Tvivl og manglende ståsted
 • Supervision